Daniel Black Salon

Podmínky objednání, přesunutí a zrušení termínu

Objednání

 • Na všechny služby včetně konzultace je nutné se objednat dopředu.
 • Objednávky přijímáme skrze rezervační formulář na webu www.danielblack.cz, na sociálních sítích Instagram a Facebook (@danielblacksalon) formou přímé zprávy, mailem na adresu salon@danielblack.cz, telefonicky nebo formou SMS zprávy na telefonním čísle +420 602 755 985.
 • Při objednávání je vždy nutné uvést požadovanou službu. V rámci užití rezervačního formuláře je třeba vybrat službu zaškrtnutím jedné nebo více z nabízených položek.
 • Po nových klientech je vyžadována záloha ve výši odvíjející se od zvolené služby (od 500,- Kč výše).
 • Bez zaplacení zálohy není možné zajistit si termín. Do firemního kalendáře je klient zadán až poté, co požadovanou částku odešle na účet 6027559856/5500. Při objednávání skrze rezervační formulář se platí kartou online.
 • Stálí klienti platí zálohu pouze tehdy, když se objednávají na službu ‘Nové vlasy’. Výše zálohy se odvíjí od ceny pramenů k nasazení.

Přesunutí termínu

 • Termín lze bez postihu přesunout nejpozději 24 hodin před sjednaným datem služby.
 • Přesunutí služby je možné pouze tehdy, když se obě strany (klient a zástupce salonu Daniel Black) dohodnou na novém termínu.
 • Záloha se platí dle výše uvedených pravidel před původním datem sezení.
 • Přesunout termín lze maximálně dvakrát. Pokud tato podmínka není splněna, klient čelí stejným postihům jako při pozdním zrušení termínu. Stejná pravidla platí i v případě, že klient termín přesune po vypršení dané časové lhůty.
 • Na přesunutí termínu se dvě strany domlouvají pouze formou SMS zprávy či telefonicky na čísle +420 602 755 985, mailem na výše uvedené adrese nebo na sociálních sítích Instagram a Facebook formou přímé zprávy. Přesunutí termínu není možné skrze rezervační formulář.

Zrušení termínu

 • Termín lze bez postihu zrušit nejpozději 48 hodin před sjednaným datem služby.
 • V případě, kdy není dodržena daná časová lhůta, klientovi propadá uhrazená záloha. Stálý klient, který zálohu neplatil, bude při objednávání na další termín povinen zálohu zaplatit stejně jako nový klient. Pokud termín podruhé zruší příliš pozdě a nedorazí, bude po něm při další návštěvě vyžadována pokuta ve výši 1000,- Kč přičítána ke konečné ceně vykonané služby.
 • Na zrušení termínu se dvě strany domlouvají pouze formou SMS zprávy či telefonicky na čísle +420 602 755 985, mailem na výše uvedené adrese nebo na sociálních sítích Instagram a Facebook formou přímé zprávy. Zrušení termínu není možné skrze rezervační formulář.